Dysk protoplanetarny w gwiazdozbiorze Byka

NGC 1333-IRAS 4B

UX Tau