411 Xanthe (1896 CJ) - planetoida z grupy pasa głównego asteroid okrążająca Słońce w ciągu 5,03 lat w średniej odległości 2,93 j.a. Została odkryta 7 stycznia 1896 roku w Nicei przez Auguste Charloisa. Nazwa planetoidy pochodzi od Ksante, jednej z Okeanid w mitologii greckiej.

156 Xanthippe – planetoida z grupy pasa głównego asteroid okrążająca Słońce w ciągu 4,52 lat w średniej odległości 2,73 j.a. Została odkryta 22 listopada 1875 roku w Austrian Naval Observatory (Pula, półwysep Istria) przez Johann Palisę. Nazwa planetoidy pochodzi od Ksantypy, żony Sokratesa.

X Cygni - gwiazda zmienna - cefeida. Jej zmienność została odnotowana w roku 1886 przez amerykańskiego astronoma amatora Setha C. Chandlera juniora. Zmienna ta należy do żółtych, dużych gwiazd ciągu głównego. Masy tych cefeid zawierają się w przedziale od 3 do 30 mas Słońca. Amplituda zmian jasności waha się od 1 do 135 dni. Podczas pulsacji zmienia się również ich promień oraz typ widmowy - F w maksimum blasku do G lub K w minimum. Wzrost jasności cefeidy do maksimum blasku przebiega szybko i bez dodatkowych pulsacji natomiast spadek jasności przebiega wolniej i bardziej niespokojnie. Pulsacja jest spowodowana zmianami absorpcji a wskutek tego objętości podfotosferycznej warstwy składającej się głównie z częściowo zjonizowanego helu. Z tego powodu zmienia się temperatura warstwy, więc też jasność i typ widmowy. Wykres zmian jasności od czasu jest podobny do sinusoidy, ale wzrost jasności następuje szybciej niż jej spadek.

 

powrót do słownika