Węgiel - jest pierwiastkiem, czyli substancją złożoną z atomów o tych samych własnościach chemicznych. Termin „węglowy" oznacza ciało, na przykład planetoidę, zawierające znaczne ilości węgla lub całkowicie się z niego składające.

Wiatr gwiazdowy - to strumień cząstek, wypływający nieustannie w przestrzeń z dowolnej gwiazdy, analogicznie do wiatru słonecznego, który wypływa ze Słońca. Najgorętsze gwiazdy mają najsilniejszy wiatr gwiazdowy, o prędkości dochodzącej często do kilku tysięcy kilometrów na sekundę. W ciągu swojego istnienia wiele gwiazd traci znaczącą część masy w postaci wiatru gwiazdowego.

Wiatr słoneczny - to wypływający nieustannie ze Słońca i rozchodzący się w przestrzeń międzyplanetarną strumień naładowanych cząstek znany jest pod nazwą wiatru słonecznego. Ziemia i inne planety są w tym wietrze skąpane.

Widmo - powstaje, gdy wiązka promieniowania elektromagnetycznego ulega rozszczepieniu na promieniowanie o różnych długościach fali, z których jest złożone. Widmo promieniowania wysyłanego przez jakieś ciało niebieskie można zarejestrować w postaci spektrogramu. Widma gwiazd dostarczają astronomom informacji dotyczących ich temperatury, barwy i składu chemicznego.

Widmo elektromagnetyczne - to pełen zakres fal promieniowania elektromagnetycznego, energii rozchodzącej się w przestrzeni w postaci fal Rozciąga się ono od fal radiowych (największa długość fali)t poprzez mikrofale, podczerwień, światło widzialne, ultrafiolet, promieniowanie rentgenowskie i gamma (najmniejsza długość fali).

Widoma wielkość gwiazdowa - stanowi ona miarę jasności widomej, czyli jasności danego ciała w świetle widzialnym, jaką obserwujemy z Ziemi; zależy ona zarówno od odległości tego ciała, jak i jego jasności rzeczywistej.

Wielkość gwiazdowa obserwowana, m - wielkość gwiazdowa obiektu astronomicznego, wyrażana w magnitudo (mag), zależna nie tylko od mocy promieniowania obiektu, ale też od jego odległości, właściwości optycznych ośrodka pomiędzy obiektem a obserwatorem i od charakterystyki czułości barwnej odbiornika (oko, fotometr itp.). Wielkość gwiazdowa w całym zakresie długości fal promieniowania danego obiektu (mierzona spoza atmosfery Ziemi) nosi nazwę wielkości gwiazdowej bolometrycznej, zaś w zakresie odpowiadającym czułości oka ludzkiego nazywa się wielkością gwiazdową wizualną lub widomą. Obserwowana wielkość gwiazdowa najjaśniejszego obiektu, czyli Słońca wynosi -26,8 mag, zaś najsłabszych obiektów dostrzegalnych przez kosmiczny teleskop Hubble'a około +28 mag.

Wodór metaliczny - gdy wodór w postaci gazowej poddamy działaniu ciśnienia przewyższającego 500 000 razy ziemskie ciśnienie atmosferyczne, staje się on tak ściśnięty, że zmienia się w ciecz o własnościach metalu, określaną mianem wodoru metalicznego. Uważa się, że warstwa ciekłego wodoru metalicznego otacza jądro Jowisza.

Wyrzutami - nazywamy pył, odłamki skalne itp., pokrywające okolice krateru wulkanicznego lub uderzeniowego na powierzchni ciała niebieskiego. Materiał ten został wyrzucony w wyniku erupcji wulkanu lub upadku meteorytu, niekiedy nawet na znaczną odległość.

 

 

powrót do słownika