NGC 1952

 

Fotografia ta powstała w wyniku nałożenia trzech fotografii wykonanych w różnych długościach fali światła. Ukazuje ona dobrze znaną Mgławicą Krab wykonaną rankiem 10 listopada 1999 roku. Mgławica ta jest pozostałością po wybuchu supernowej w odległości 6000 lat światła. Wydarzenie to zostało odnotowane niemal 1000 lat temu w roku 1054. W centrum mgławicy znajduje się szybko rotująca gwiazda neutronowa obracająca się ok. 30 razy na sekundę. Na obrazie widoczna zielona barwa powstała w wyniku emisji promieniowania przez wodór. Niebieskie światło powstaje w wyniku emisji wysokoenergetycznego promieniowania synchrotronowego. Powszechnie przyjęło się nazywać Mgławicę Kraba pozostałością po supernowej, jednak to stwierdzenie jest formalnie nieprecyzyjne. Okazuje się, że supernowa z 1054 była wydarzeniem o wyjątkowo małej energii lub w jakiś sposób znacznie i bardzo szybko wytraciła ją na otaczających gwiazdę gazach. Za zasilanie obserwowanej mgławicy odpowiada centralny pulsar. Mgławice tego typu zwane są plerionami lub mgławicami synchrotronowymi lub mgławicami wiatru pulsarowego.


Źródło: www.nasa.gov


Oznaczenia alternatywne plerionu: Tau 1054, Tau XR-1, IRAS 05314+2200, Messier 1, PSR B0531+21, SN 1054A, PSR J0534+2200, SN 1054, PKS 0531+219, NRAO 214, 2MASS J05343194+2200521