Messier 69 (M69, NGC 6637) - gromada kulista w gwiazdozbiorze Strzelca. Charles Messier dodał ja do swojego katalogu po obserwacjach z 31 sierpnia 1780, podczas których szukał obiektu odkrytego przez Lacaille'a w 1751-1752 roku (Lac I.11). Tej samej nocy zaobserwował również M70. Messier szukał Lac I.11 już w 1764 r., uważał że w 1780 udało mu się go odnaleźć jednak najprawdopodobniej mylił się. Wskazuje się trzy dowody: M69 ma niższą jasność obserwowaną niż inne obiekty Lacaille'a i prawdopodobnie nie mogła być zaobserwowana przy użyciu dostępnego mu teleskopu 0,5-calowego.Pozycja wyznaczona przez Lacaille'a różni się od wyliczeń Messiera o około 1,2 stopnia. Na pozycji wskazanej przez Lacaille'a znajduje się grupa trzech gwiazd o jasnościach 8,3, 7,8 i 8,7m, które obserwowane przez skromną aparaturę mogły wyglądać jak obiekt mgławicowy. M69 podobnie jak M70 jest jedną z najmniejszych i najsłabszych gromad kulistych pośród obiektów Messiera. Na zdjęciach o długich czasach naświetlania jej średnica wynosi około 7,1'. Bardzo długie naświetlanie ukazuje nieco większe wymiary - 9,8' co odpowiada około 85 latom świetlnym. Jądro gromady jest ponad dwukrotnie mniejsze - 3'. M69 znajduje się blisko centrum galaktyki - w odległości 6,2 tys. lat świetlnych. Koncentracja gwiazd jest średnia (klasa V). Połowa masy gromady znajduje się w promieniu 7,2 roku świetlnego od centrum. Typ widmowy M69 określa się jako G2 lub G3. Jest jedną z najbogatszych w metale gromad kulistych. Zawartość pierwiastków cięższych od Helu jest jednak mniejsza niż w Słońcu. Wskazuje to, że gromada uformowała się dużo wcześniej. Messier 69 znajduje się w odległości około 29,7 tys. lat świetlnych od Ziemi, podobnie jak M7o (29,4 tys. lat świetlnych). Odległość między nimi szacuje się na około 1800 lat świetlnych. M69 jest uboga w gwiazdy zmienne. Do tej pory odkryto ich 8. Dwie z nich sklasyfikowano jako mirydy o okresie pulsacji ok. 200 dni. Przy sprzyjających warunkach M69 można obserwować przy użyciu lornetki 7x50 lub 10x50.


Źródło: http://www.noao.edu


Oznaczenia alternatywne gromady gwiazd: M69, CD-32 14224, GCl 96, HD 170534, C 1828-323, CPD-32 5409, GCRV 10969, NGC 6637, Messier 69